Voornes Duin - Quackjeswater - Uitkijkpunt

Dit uitkijkpunt is een perfecte plek om lepelaars te kunnen zien broeden. Op de eilandjes in dit duinmeer kunt u ze in het goede seizoen zien zitten op en rond hun nesten. In de omringende bosjes zijn diverse soorten zangvogels te horen en te zien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-13 1 Slechtvalk
2017-09-13 1 Slechtvalk
2017-09-09 3 Witgat
2017-09-09 1 Sperwer
2017-09-09 2 Grote Gele Kwikstaart
2017-09-07 1 Cetti's Zanger
2017-09-03 1 Goudvink
2017-09-03 1 Roodborst
2017-09-03 1 Staartmees
2017-09-03 1 Tjiftjaf
2017-09-03 1 Cetti's Zanger
2017-09-03 1 Witte Kwikstaart
2017-09-03 1 Blauwe Reiger
2017-09-03 6 Aalscholver
2017-09-03 1 Kuifeend
2017-09-03 5 Krakeend
2017-09-03 9 Dodaars
2017-09-03 1 Cetti's Zanger
2017-09-03 1 Oeverloper
2017-09-03 4 Witgat

Neem vanaf de N15 de meest zuidelijke afslag naar Hellevoetsluis. U komt dan op de Amnesty Internationallaan. Deze weg volgt u 1,5 km, waarna u rechtsaf gaat en meteen weer rechtsaf parallel aan de Amnesty Internationallaan terug richting de N15. Volg deze weg. Op de eerste t-splitsing gaat u linksaf en op de tweede rechtsaf, zodat u onder de N15 doorrijdt. Ongeveer 150 meter na het viaduct gaat u linksaf en komt u bij een parkeerplaats uit. Hier gaat u te voet verder. Houd op het pad links aan. Na 300 tot 400 meter bereikt u een paadje naar rechts, welke u naar de uitkijkheuvel voert.

Route via Google Maps

GPS 51.8467564153, 4.07668406758