Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-05-29 1 Koekoek
2017-05-29 1 Blauwborst
2017-05-29 1 Kuifeend
2017-05-29 1 Kievit
2017-05-29 1 Scholekster
2017-05-29 3 Tureluur
2017-05-29 3 Kneu
2017-05-29 1 Zwarte Roodstaart
2017-05-29 1 Grauwe Gans
2017-05-29 78 Bergeend
2017-05-29 1 Graspieper
2017-05-29 2 Gele Kwikstaart
2017-05-29 1 Veldleeuwerik
2017-05-29 1 Bruine Kiekendief
2017-05-29 1 Rietgors
2017-05-29 1 Rietzanger
2017-05-29 1 Kleine Karekiet
2017-05-29 1 Kleine Karekiet
2017-05-29 1 Kleine Karekiet
2017-05-29 1 Baardman

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Tjamme - Vogelkijkscherm

GPS 53.236717798, 7.20641179543