Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-11-15 2 Nijlgans
2017-11-15 14 Baardman
2017-11-15 5 Wintertaling
2017-11-15 8 Wilde Eend
2017-11-15 1 Parkeend
2017-11-15 1 Blauwe Reiger
2017-11-15 1 Aalscholver
2017-11-15 140 Kievit
2017-11-15 1 Watersnip
2017-11-15 13 Zwarte Kraai
2017-11-15 1 Grote Bonte Specht
2017-11-15 1 Buizerd
2017-11-13 1 Kleine Zwaan
2017-11-13 1 Kolgans
2017-11-13 1 Nijlgans
2017-11-13 18 Boerenzwaluw
2017-11-13 1 Winterkoning
2017-11-13 2 Blauwe Kiekendief
2017-11-13 3 Buizerd
2017-11-13 1 Wintertaling

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Tjamme - Vogelkijkscherm

GPS 53.236717798, 7.20641179543