Dollard - De Kiekkaaste - Buitendijkse Vogelkijkhut

De Kiekkaaste is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Een goede plek om honderden bonte strandlopers te zien, of andere op het slik foeragerende vogels. Soms worden op de kwelders fraters waargenomen.

Type Hut
Beheerder Het Groninger Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Het is niet aan te raden deze plek te bezoeken bij harde wind.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2017-09-19 2 Oeverloper
2017-09-19 12 Baardman
2017-09-16 1 Paapje
2017-09-16 1 Ringmus
2017-09-16 4 Fuut
2017-09-16 1 Ringmus
2017-09-16 1 Paapje
2017-09-16 2 Kleine Karekiet
2017-09-16 4 Kleine Mantelmeeuw
2017-09-16 20 Wulp
2017-09-16 20 Kokmeeuw
2017-09-16 2 Blauwe Reiger
2017-09-16 6 Stormmeeuw
2017-09-16 230 Kievit
2017-09-16 350 Goudplevier
2017-09-16 4 Aalscholver
2017-09-16 340 Kluut
2017-09-16 1 Knobbelzwaan
2017-09-16 3 Rosse Grutto
2017-09-16 18 Bergeend

De hut staat op de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. Vanaf Groningen of Winschoten neemt u de A7 richting Nieuweschans. Bij Nieuweschans (afslag 49) gaat u de N968 richting Drieborg op. Bij Drieborg gaat u rechtsaf naar de Kroonpolder en vervolgens gaat u via de Kroonpolder naar de Reiderwolderpolder. In de Reiderwolderpolder gaat u op de t-splitsing rechtsaf naar Nieuwe Statenzijl. De ingang van het wandelpad is naast de sluizen gelegen.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
De Tjamme - Vogelkijkscherm

GPS 53.236717798, 7.20641179543